Licensvapen

För att få köpa licenspliktiga vapen i butiken krävs att du söker och får licens hos polismyndigheten i din region eller kommun. Även de vapen som är tillverkade före år 1890, då de är avsedda för enhetspatron, eller är nytillverkade kopior av antika vapen.

Bildspelet visar ett utdrag av vapentyper vi säljer. Omsättningen varierar, så tag alltid kontakt och hör dig för vad som finns i lager.